Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 280,4638 15,46 % 62,17 % 12,64 % 18,72 % Kjøp
FORTE Trønder 328,6233 16,80 % 70,70 % 9,33 % 14,88 % Kjøp
FORTE Global 236,5797 12,97 % 29,17 % 9,60 % 9,96 % Kjøp
FORTE Obligasjon 113,8938 1,42 % 7,05 % 3,58 % 4,23 % Kjøp
FORTE Pengemarked 98,8839 0,36 % 1,39 % 1,40 % 1,59 % Kjøp
Sist oppdatert: 10.05.2021

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.