Alternativ tekst hovedbilde

Arne Eidshagen

Portfolio Manager / Senior porteføljeforvalter
Arne Eidshagen er senior porteføljeforvalter og ansvarlig for FORTE Kreditt og FORTE Global.
Arne Eidshagen har jobbet med finansielle markeder i 22 år. Arne har jobbet med forvaltning for Alfred Berg, Den Norske Krigsforsikring for Skib og KLP i Oslo og for Norges Bank i New York. Av utdannelse er Arne utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med høyere avdelings eksamen, videre er han NFF Renteanalytiker, NFF Kredittforvalter og CFA charterholder. Han var første President i CFA Society Norway.