Kjøp og Salg - Blanketter

Nedenfor kan du laste ned samtlige blanketter du trenger ved kjøp, salg eller bytte av fond. Skjemaet kan du enten sende til oss pr post eller du kan sende det som et scannet dokument i en e-post.
Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

Forte Fondsforvaltning AS
Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim


Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 154,4815 -30,29 % -22,58 % 0,65 % 7,88 %
FORTE Trønder 159,0179 -44,35 % -38,83 % -6,47 % 4,79 %
FORTE Global 169,7121 -15,75 % -4,07 % 1,81 % 2,40 %
FORTE Kreditt 69,8256 -23,12 % -28,61 % -6,92 % -3,80 %
FORTE Obligasjon 101,4399 -8,40 % -4,61 % 0,49 % 1,95 %
FORTE Pengemarked 97,8957 -0,55 % 0,77 % 1,22 % 1,45 %
Sist oppdatert: 01.04.2020

Trenger du bistand?