Hvordan bli kunde

Du kan bli kunde hos oss på flere måter:
Den enkleste måten å bli kunde hos oss på er å bruke BankID. Da kan du kjøpe, bytte eller selge fondsandeler i Forte-fond direkte. Klikk på knappen under for å logge inn med BankID.

Du kan også kjøpe, bytte eller selge fondsandeler uten e-legitimasjon her.

Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

Forte Fondsforvaltning AS
Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim

Investeringsbeløp

Minstebeløpet for investering i FORTE Norge, FORTE Trønder og FORTE Global er 100 kroner, mens minimumsbeløpet er 100 kroner i FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt. Hvis du ønsker å opprette en spareavtale, er minstebeløpet 100 kroner i Forte Norge, FORTE Trønder og Forte Global, og 100 kroner i FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt.

Husk alltid på at...

...historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko.

Her finner du mer informasjon om tegning/innløsning av andeler.