Våre fond

Forte Fondsforvaltning AS tilbyr seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter.

Målsetningen er å skape høy risikojustert avkastning for kundene gjennom en unik og fleksibel investeringsstil. Våre tre rentefond er FORTE Kreditt, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og våre tre aksjefond er FORTE Trønder, FORTE Norge og FORTE Global.

FORTE
Pengemarked
FORTE Pengemarked investerer hovedsakelig i norske bankobligasjoner med kort løpetid. Fondet er et godt alternativ for deg som vil ha et alternativ til plassering på bankkonto, med høyere rente og minimal risiko. 
FORTE
Obligasjon
FORTE Obligasjon plukker de mest lønnsomme obligasjoner utstedt av stater, kommuner, banker, finansinstitusjoner og lignende, og setter dem sammen i en portefølje som optimaliserer avkastningen i forhold til 3 års statsrente. Fondet har en moderat risikoprofil. 
FORTE
Kreditt
FORTE Kreditter et high-yield fond som investerer i selskapsobligasjoner i det nordiske markedet.
FORTE
Global
FORTE Global investerer i noen av de beste aksjefondene i verden. Fondene settes sammen i en unikt komponert portefølje, designet for å øke avkastningen og redusere risikoen. 
FORTE
Norge
FORTE Norge investerer hovedsakelig i modne og etablerte selskaper notert på Oslo Børs.
FORTE
Trønder
FORTE Trønder investerer hovedsakelig i selskaper og bedrifter med regional tilknytning til Trøndelag.

Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 207,5442 16,30 % 0,56 % 16,69 % 13,56 % Kjøp
FORTE Trønder 271,4221 16,79 % 3,19 % 14,51 % 16,80 % Kjøp
FORTE Global 189,6368 17,64 % 5,95 % 7,09 % 7,34 % Kjøp
FORTE Kreditt 96,7280 1,63 % -3,64 % 7,38 % 1,48 % Kjøp
FORTE Obligasjon 111,1071 3,55 % 3,79 % 4,29 % 3,71 % Kjøp
FORTE Pengemarked 100,1112 1,43 % 1,65 % 1,64 % 1,74 % Kjøp
Sist oppdatert: 16.09.2019
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.