Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for juli

  Stigende oljepris, positive børser og en styrket norsk krone oppsummerer sommermåneden juli. FORTE Trønder fyrte på alle sylindere i juli, hvor mest kraft kom fra olje og teknologiaksjene. Fondet steg hele 8,66 prosent og ble derved det beste fondet på Oslo Børs i juli.Les mer om hvordan det gikk med våre aksje- og rentefond i månedsrapporten for juli.

  les mer »
 • "Vi er langt fra toppen"

  Ny toppnotering på Oslo Børs i går. Porteføljeforvalter, Jomar Kilnes, mener vi er langt fra toppen. Les mer om hvorfor lave renter og økt topplinjevekst vil løfte børsene i tiden fremover i dagens papirutgave av Finansavisen.

  les mer »
 • Månedsrapporten for juni

  Oljeprisen kom fokus i juni etter først å ha falt fra femti dollar per fat til 45 dollar per fat, for så å stige til 49 dollar per fat. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank -1,66 prosent i juni, men er opp 2,15 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,45 prosent i juni, og er opp 11,48 prosent hittil i år. Les mer om aksje- og rentefondene i månedsrapporten for juni.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 166,7751 7,03 % 7,73 %
FORTE Norge 162,9004 -0,76 % 22,43 %
FORTE Trønder 208,0442 -5,01 % 13,82 %
FORTE Kreditt 97,6680 7,04 % 15,50 %
FORTE Obligasjon 112,0701 4,40 % 7,46 %
FORTE Pengemarked 100,2463 1,36 % 2,06 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.