Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for januar

  Nye børsrekorder preget starten på 2017. Mens hovedindeksen på Oslo Børs passerte 700-merket for første gang i historien, klatret den amerikanske aksjeindeksen Dow Jones over 20 000 poeng. Optimisme og økt risikoappetitt oppsummerer måneden. Les mer om aksje- og rentefondene i månedsrapporten for januar.

  les mer »
 • Perfekt storm gir muligheter

  "Investorer burde dra nytte av den siste tidens kursfall ved å laste opp med lakseaksjer, i følge Forte-forvalter Jomar Kilnes".

  les mer »
 • Månedsrapporten for desember

  Det er på tide å oppsummere fjoråret og vi kan med en gang si at finansåret 2016 ble et meget interessant år. Det er spesielt tre hendelser vi merker oss. Den 23.juni bestemte britene seg for å tre ut av EU-medlemskapet, 9.november var det klart at Donald Trump blir USAs 45.president og 30.november besluttet OPEC å kutte sin samlede oljeproduksjon. Disse hendelsene ga umiddelbare reaksjoner i markedet og kan bli toneangivende også for 2017. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for desember.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 157,8672 1,32 % 11,18 %
FORTE Norge 157,5492 -4,02 % 51,58 %
FORTE Trønder 211,1567 -3,59 % 42,83 %
FORTE Kreditt 94,9528 4,06 % 23,20 %
FORTE Obligasjon 109,5875 2,08 % 7,21 %
FORTE Pengemarked 99,3349 0,44 % 2,70 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.