Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 256,3582 0,08 % -9,51 % 9,49 % 4,84 % Kjøp
FORTE Trønder 315,5312 1,33 % -7,78 % 11,94 % 4,49 % Kjøp
FORTE Global 301,6384 18,51 % 15,43 % 18,33 % 10,76 % Kjøp
FORTE Strategisk A 118,2785 20,10 % 17,88 % - - Kjøp
FORTE Obligasjon 112,5259 1,20 % 4,23 % 2,98 % 2,87 % Kjøp
Sist oppdatert: 09.06.2023

Kostnadene i fondene består av et fast årlig forvaltningshonorar, og noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet. Kostnadene er likt fordelt på alle andeler, og kan endre seg fra år til år.

Klikk her for å se de respektive fondenes kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bland annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.

Nyheter