Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for november

  Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,94 prosent i november, og er opp 22,01 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 1,25 prosent. Hittil i år er imidlertid hovedindeksen opp 16,52 prosent. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for november.

  les mer »
 • Invitasjon til andelseiermøte i FORTE Kreditt

  Vi ønsker andelseiere i FORTE Kreditt velkommen til andelseiermøte i Forte Fondsforvaltnings lokaler den 29. november 2017, klokken 10.00.

  les mer »
 • Aksjesparekonto

  Aksjesparekonti for privatpersoner blir nytt av året. Produktet er egnet for deg som privatinvestor, dersom du ønsker å bytte mellom ulike aksjefond og aksjer - uten å skatte av gevinsten underveis.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 182,2420 16,96 % 17,41 %
FORTE Norge 171,7237 4,62 % 8,11 %
FORTE Trønder 216,6837 -1,07 % 1,46 %
FORTE Kreditt 100,9584 10,65 % 10,24 %
FORTE Obligasjon 113,1073 5,36 % 5,74 %
FORTE Pengemarked 100,6114 1,73 % 1,87 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.