Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 296,4487 22,04 % 29,17 % 14,68 % 14,25 % Kjøp
FORTE Trønder 364,7241 29,63 % 37,71 % 13,68 % 11,41 % Kjøp
FORTE Global 275,4071 31,51 % 29,94 % 16,93 % 12,78 % Kjøp
FORTE Strategisk A 108,5211 - - - - Kjøp
FORTE Obligasjon 114,8385 2,26 % 2,65 % 3,55 % 3,80 % Kjøp
FORTE Pengemarked 99,0804 0,56 % 0,63 % 1,25 % 1,37 % Kjøp
Sist oppdatert: 03.12.2021

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.

Nyheter