Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for september

  Oljeprisen over 80 dollar per fat. Høyere oljepris begunstiger land som produsere olje, og oppgangen gjør at det norske aksjemarkedet er et av dem som har økt mest i 2018. De store økonomiene, slik som USA, EU, Kina og India er alle avhengig av å importere olje. Veksten i disse store økonomiene er årsaken til at etterspørsels-økningen etter olje sender oljeprisen opp. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for september.

  les mer »
 • Personvernerklæring

  Forte Fondsforvaltning AS («Forte») er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan ha tillit til at dine personopplysninger er trygge hos oss, uansett om du er kunde eller om du besøker FORTEs hjemmeside og ulike sosiale medier.

  les mer »
 • Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  Her kan du sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  les mer »
 • Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018

  Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 for andre året på rad, for beste norske Investment grade obligasjonsfond over fem år

  les mer »
 • Aksjesparekonto

  Aksjesparekonti for privatpersoner blir nytt av året. Produktet er egnet for deg som privatinvestor, dersom du ønsker å bytte mellom ulike aksjefond og aksjer - uten å skatte av gevinsten underveis.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 169,4914 -7,45 % -3,27 %
FORTE Norge 203,9464 14,73 % 13,93 %
FORTE Trønder 261,8664 18,19 % 21,14 %
FORTE Kreditt 105,1540 8,69 % 10,42 %
FORTE Obligasjon 110,7625 2,00 % 2,53 %
FORTE Pengemarked 100,0893 1,08 % 1,34 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.