Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for januar

  Positive utsikter både i USA, Europa og Asia har satt fart på de globale aksjemarkedene i januar. Dette lover særdeles godt inn i det nye året. Her hjemme har pessimistene fått regjere, til tross for at oljeprisen har fortsatt å stige. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for januar.

  les mer »
 • Hvorfor kursfall etter nyttår?

  Mange lurer i disse dager på om de har tapt penger i sine rentefond. Svaret på det er nei. Hva har skjedd? Jo, rett etter nyttår «faller» kursen i rentefondene. Rentene for 2017 er blitt gjort opp ved at utbetalingen av fondets opptjente renter gjøres om til andeler. Du opplever altså en justert fondskurs, men sitter igjen med flere andeler til en ny justert andelsverdi. Den samlede verdien påvirkes ikke.

  les mer »
 • Aksjesparekonto

  Aksjesparekonti for privatpersoner blir nytt av året. Produktet er egnet for deg som privatinvestor, dersom du ønsker å bytte mellom ulike aksjefond og aksjer - uten å skatte av gevinsten underveis.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 180,1843 -1,61 % 13,37 %
FORTE Norge 175,0626 -1,52 % 9,20 %
FORTE Trønder 224,7945 1,46 % 5,41 %
FORTE Kreditt 99,0816 2,41 % 9,34 %
FORTE Obligasjon 109,1772 0,54 % 3,93 %
FORTE Pengemarked 99,2716 0,26 % 1,61 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.