Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for april

  Stigende børser, styrket euro, svakere oljepris og kraftig oppgang i sjømatindeksen ved Oslo Børs oppsummerer april. Les mer om aksje- og rentefondene i månedsrapporten for april.

  les mer »
 • Aksjesparekonto

  Aksjesparekonti for privatpersoner blir nytt av året. Produktet er egnet for deg som privatinvestor, dersom du ønsker å bytte mellom ulike aksjefond og aksjer - uten å skatte av gevinsten underveis.

  les mer »
 • Månedsrapporten for mars

  Oljefall, bunnnivå på pengemarkedsrenter og ytterligere fall for sjømatsektoren oppsummere mars. Oslo Børs beveget seg sidelengs, mens verdenindeksen fortsetter opp mye takket være de store vekstmotorene India og Kina. Vårt globale aksjefond FORTE Global har en større andel investert i vekstmarkedet og fondet steg 3,73 prosent i mars. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for mars.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 166,4211 6,81 % 12,28 %
FORTE Norge 160,3335 -2,32 % 34,86 %
FORTE Trønder 209,0721 -4,54 % 26,49 %
FORTE Kreditt 97,1611 6,49 % 18,28 %
FORTE Obligasjon 111,0574 3,45 % 7,00 %
FORTE Pengemarked 99,8056 0,92 % 2,25 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.