Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for mars

  USA har innført straffetoll på mer enn 1000 kinesiske varer. Som svar på dette innfører Kina toll på 106 amerikanske varer. En handelskrig mellom Kina og USA liker markedene svært dårlig. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 2,14 prosent i mars, og er ned 0,96 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 1,76 prosent i mars, og er ned 1,12 prosent hittil i år. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for mars.

  les mer »
 • Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018

  Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 for andre året på rad, for beste norske Investment grade obligasjonsfond over fem år

  les mer »
 • Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  Her kan du sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 180,0291 -1,70 % 8,71 %
FORTE Norge 195,0812 9,74 % 29,41 %
FORTE Trønder 250,2645 12,95 % 27,78 %
FORTE Kreditt 100,4577 3,84 % 9,05 %
FORTE Obligasjon 109,8243 1,13 % 3,63 %
FORTE Pengemarked 99,4750 0,46 % 1,49 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.