Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Personvernerklæring

  Forte Fondsforvaltning AS («Forte») er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan ha tillit til at dine personopplysninger er trygge hos oss, uansett om du er kunde eller om du besøker FORTEs hjemmeside og ulike sosiale medier.

  les mer »
 • Invitasjon til valgmøtemøte for andelseiere i FORTEfondene.

  Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte i Forte Fondsforvaltnings lokaler den 24. juli 2018, klokken 10.00.

  les mer »
 • Månedsrapporten for juni

  Et tøffere politisk klima internasjonalt satte sitt preg på markedene i juni. Handelspolitikk, OPECs reduksjon av produksjonsbegrensningene for olje og pengepolitikk var med på å farge det internasjonale bildet. Norske markeder viste seg imidlertid robuste sammenlignet med de globale finansmarkedene. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for juni.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 178,6116 -2,47 % 4,81 %
FORTE Norge 195,5353 10,00 % 22,99 %
FORTE Trønder 249,2049 12,47 % 21,38 %
FORTE Kreditt 103,5090 6,99 % 11,99 %
FORTE Obligasjon 110,2726 1,55 % 2,97 %
FORTE Pengemarked 99,8028 0,79 % 1,36 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.