Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for mai

  God makroøkonomisk utvikling i de store økonomiene medfører at det blir gradvis behov for å øke rentene. Dette er spesielt aktuelt i USA i første omgang og vil på høsten kunne bli aktuelt i Norge også. Høyere oljepris medfører at den norske arbeidsledigheten synker her til lands. Forte Norge steg med solide 3,07 prosent i mai, mens Oslo Børs fondsindeks steg med 2,04 prosent. En sterk driver i fondet var oljeprisen. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for mai.

  les mer »
 • Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018

  Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 for andre året på rad, for beste norske Investment grade obligasjonsfond over fem år

  les mer »
 • Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  Her kan du sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 178,8552 -2,34 % 5,06 %
FORTE Norge 199,2944 12,11 % 29,26 %
FORTE Trønder 250,7991 13,19 % 28,65 %
FORTE Kreditt 101,9837 5,41 % 11,32 %
FORTE Obligasjon 110,0859 1,37 % 3,03 %
FORTE Pengemarked 99,6982 0,69 % 1,39 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.