Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for august

  FORTE Obligasjon hadde en særdeles fin utvikling i august! Avkastningen ble 1,51 prosent og hittil i år er fondet opp 2,72 prosent. Lavere kredittpåslag ved bankenes opptak av gjeld, førte fondet kraftig opp i avkastning i august. Ingen andre investment grade obligasjonsfond var i nærheten av FORTE Obligasjons avkastning i august. Les mer om aksje- og rentefondene i månedsrapporten for august.

  les mer »
 • Heia Norge

  Porteføljeforvalter Jomar Kilnes av FORTE Norge og FORTE Trønder, gir sine anbefalinger av norske aksjer i børsintervjuet i dagens papirutgave av Finansavisen

  les mer »
 • Månedsrapporten for juli

  FORTE Trønder fortsetter sin seiersgang, steg 3,8 prosent i juli og er opp 26 prosent hittil i år! Dette mens Oslo Børs kjemper for å komme i pluss i samme periode. FORTE Norge leverte en avkastning på 3,2 prosent i juli og er med det nest beste norske aksjefondet hittil i år, bare slått av FORTE Trønder. Les mer om hvordan det gikk med våre aksje- og rentefond i månedsrapporten for juli.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Dato Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 23.9.16 154,0507 -3,60 % 5,24 %
FORTE Norge 26.9.16 133,0976 19,57 % 19,85 %
FORTE Trønder 26.9.16 187,8806 29,40 % 45,99 %
FORTE Kreditt 26.9.16 86,3095 2,36 % -3,27 %
FORTE Obligasjon 26.9.16 110,0921 2,98 % 3,07 %
FORTE Pengemarked 26.9.16 99,8265 2,06 % 2,07 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.