Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for april

  Oljeprisen fortsetter oppover, og den globale veksten øker etterspørselen etter olje. Når ser vi 100 dollar per fat igjen? Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,95 prosent i april, men er ned 0,02 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 6,78 prosent i april, og er opp 5,59 prosent hittil i år. Høyere oljepris har sendt Oslo Børs skikkelig opp. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for april.

  les mer »
 • Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018

  Forte Obligasjon vinner Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 for andre året på rad, for beste norske Investment grade obligasjonsfond over fem år

  les mer »
 • Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  Her kan du sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 182,5953 -0,30 % 8,73 %
FORTE Norge 200,9840 13,06 % 26,14 %
FORTE Trønder 252,7551 14,08 % 20,84 %
FORTE Kreditt 101,8863 5,31 % 9,92 %
FORTE Obligasjon 110,0992 1,39 % 3,37 %
FORTE Pengemarked 99,5884 0,58 % 1,41 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.