Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for september

  September måned er normalt ansett som den «farligste» aksjemåneden i året, men likevel fortsetter våre to norske aksjefond sin oppgang. FORTE Trønder steg 7,34 prosent i september og er opp 36 prosent hittil i år, mens FORTE Norge steg 4,35 prosent i september og ligger rett bak Trønder med en avkastning på 26 prosent hittil i år! Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for september.

  les mer »
 • Heia Norge

  Porteføljeforvalter Jomar Kilnes av FORTE Norge og FORTE Trønder, gir sine anbefalinger av norske aksjer i børsintervjuet i dagens papirutgave av Finansavisen

  les mer »
 • Månedsrapporten for august

  FORTE Obligasjon hadde en særdeles fin utvikling i august! Avkastningen ble 1,51 prosent og hittil i år er fondet opp 2,72 prosent. Lavere kredittpåslag ved bankenes opptak av gjeld, førte fondet kraftig opp i avkastning i august. Ingen andre investment grade obligasjonsfond var i nærheten av FORTE Obligasjons avkastning i august. Les mer om aksje- og rentefondene i månedsrapporten for august.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 154,3774 -3,40 % -
FORTE Norge 146,7839 31,87 % -
FORTE Trønder 205,2208 41,34 % -
FORTE Kreditt 87,8443 4,18 % -
FORTE Obligasjon 110,4557 3,32 % -
FORTE Pengemarked 99,9071 2,14 % -
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.