Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for mai

  Hovedindeksen ved Oslo Børs hadde en god måned og steg 1,82 prosent i mai. Hittil i år er hovedindeksen opp 3,87 prosent. Oljeprisen sank 2,48 prosent til 50,76 dollar per fat i mai. Amerikansk produksjon har i samme periode tatt seg kraftig opp, noe som har vært med på å senke oljeprisen i mai. Les mer om aksje- og rentefondene i månedsrapporten for mai.

  les mer »
 • Er du vår nye medarbeider?

  Selskapet vokser og vi har behov for en dyktig investeringsrådgiver. Har du lyst til å være med å bygge opp Forte Fondsforvaltning til å bli en ledende nasjonal aktør, vil vi svært gjerne høre fra deg.

  les mer »
 • Invitasjon til andelseiermøte i FORTEfondene

  Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte i Forte Fondsforvaltnings lokaler den 20. juni 2017, klokken 10.00.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 169,8155 8,99 % 15,19 %
FORTE Norge 153,6997 -6,37 % 18,76 %
FORTE Trønder 193,3611 -11,71 % 11,13 %
FORTE Kreditt 95,4657 4,63 % 14,72 %
FORTE Obligasjon 111,4595 3,83 % 7,93 %
FORTE Pengemarked 99,9700 1,08 % 2,21 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.