Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 239,7979 -21,14 % -17,13 % 6,03 % 5,91 % Kjøp
FORTE Trønder 285,2064 -23,51 % -20,76 % 3,62 % 5,74 % Kjøp
FORTE Global 256,7108 -7,12 % -0,96 % 11,08 % 8,07 % Kjøp
FORTE Strategisk A 98,5115 -9,06 % -5,27 % - - Kjøp
FORTE Obligasjon 110,1883 -1,39 % -1,54 % 1,67 % 2,39 % Kjøp
Sist oppdatert: 04.10.2022

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.

Nyheter