Langsiktig sparing i fond gir bedre avkastning enn bank

Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 274,0684 12,82 % 63,39 % 13,48 % 19,44 % Kjøp
FORTE Trønder 320,9626 14,08 % 76,87 % 10,08 % 15,26 % Kjøp
FORTE Global 233,9440 11,71 % 33,45 % 9,39 % 9,69 % Kjøp
FORTE Obligasjon 113,5181 1,08 % 9,35 % 3,51 % 4,28 % Kjøp
FORTE Pengemarked 98,8604 0,34 % 1,64 % 1,41 % 1,63 % Kjøp
Sist oppdatert: 14.04.2021

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.