Bilde av ansatte hos Forte Fondsforvaltning
 • Månedsrapporten for februar

  I løpet av en to ukers periode fra 26. januar til 8. februar sank aksjebørsene kraftig. Det kraftigste fallet kom i USA, hvor børsene var ned 10,2 prosent i denne perioden. Årsaken til fallet er at langsiktige renter har begynt å stige. Langsiktige renter er alternativ kostnaden ved å eie aksjer. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for februar.

  les mer »
 • Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  Her kan du sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

  les mer »
 • Hvorfor kursfall etter nyttår?

  Mange lurer i disse dager på om de har tapt penger i sine rentefond. Svaret på det er nei. Hva har skjedd? Jo, rett etter nyttår «faller» kursen i rentefondene. Rentene for 2017 er blitt gjort opp ved at utbetalingen av fondets opptjente renter gjøres om til andeler. Du opplever altså en justert fondskurs, men sitter igjen med flere andeler til en ny justert andelsverdi. Den samlede verdien påvirkes ikke.

  les mer »

Avkastning FORTEfondene

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 179,8359 -1,80 % 11,66 %
FORTE Norge 178,6788 0,51 % 15,47 %
FORTE Trønder 225,5394 1,79 % 13,18 %
FORTE Kreditt 98,8232 2,15 % 8,91 %
FORTE Obligasjon 109,7385 1,05 % 3,92 %
FORTE Pengemarked 99,3667 0,35 % 1,51 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.