Egil Matsen

Advisor/ rådgiver
Egil Matsen er deleier og rådgiver i Forte Fondsforvaltning AS.
Fra 2016 til 2020 var Matsen visesentralbanksjef med særlig ansvar for Statens pensjonsfond utland (SPU). Egil Matsen har tidligere vært professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har en Ph.D. i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Matsen har også vært medlem av hovedstyret i Norges Bank siden 2012 og varamedlem siden 2010.