Therese Enoksen

Operations
Therese har ansvaret for den daglige beregning av NAV i fondene
Hun kontrollerer alle transaksjonene i fondene, og har kontakt med samarbeidspartnere og oppgjørsavdelingen i depotbank. Hun har også ansvaret for måned- og årsoppgjør.
Therese følger opp distributører, leverandører og Fortes kunder. Hun har tett samarbeid med revisor og regnskapsfører, både når det gjelder selskapet og fondenes regnskap. Hun har også ansvaret for flere administrative oppgaver på kontoret. 
Therese har flere års erfaring fra bank og forsikring og har en bachelor fra BI.