Alternativ tekst hovedbilde

Andreas Jenssen Hjelmstad

Senior Client Executive / Senior investeringsrådgiver
Andreas Jenssen Hjelmstad er ansvarlig for salgs- og markedsarbeid i Forte Fondsforvaltning AS.
Andreas har 11 års erfaring fra finans, seks år i Danske Bank og fire år i DnB Nor og datterselskapet Vital Forsikring ASA. 
I Danske Bank har han vært områdebanksjef for Personal Banking i Nord-Trøndelag med resultat og 
personalansvaret for tre filialer. Han har også vært stedlig banksjef for filialen Søndre Innherred i 
tre år, før det jobbet han som Autorisert Finansiell Rådgiver ved hovedkontoret til Danske Bank i Trondheim. 
Han har også jobbet i Vital Forsikring ASA med kollektive fripoliser og personalbanken i DnB Nor.

Andreas er Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR).