Finn Lundstedt

Styreleder
Finn Lundstedt er styreleder i Forte Fondsforvaltning AS.

Finn Lundstedt har lang erfaring innen kapitalforvaltning fra Alfred Berg Kapitalforvaltning, Orkla Finans, NK Funds og Aberdeen Asset Management både på rådgivnings- og investeringssiden. De seneste årene har han vært gründer, og har vært med på å etablere blant annet Cloudberry - som er notert på Oslo Børs og Krafthuset. Krafthuset megler stort sett småkraftverk og andre mindre selskaper rettet mot fornybar industri. Finn Lundstedt er valgt til styreleder av generalforsamlingen i Forte Fondsforvaltning AS.