Hilde Thommesen Holck

Styremedlem
Hilde Thommesen Holck er styremedlem i Forte Fondsforvaltning AS. Hun sitter til daglig som Adm Dir i 3T Produkter AS.