Alternativ tekst hovedbilde

Jorunn Skjoldvor Foss

Styremedlem
Jorunn Skjoldvor Foss er styremedlem i Forte Fondsforvaltning AS. Hun er til daglig HR-direktør i MOWI.