Alternativ tekst hovedbilde

Kjartan Thommesen

Styremedlem
Kjartan Thommesen er styremedlem i Forte Fondsforvaltning AS. Han er medeier i 3T Produkter og innehar styreverv i blant annet 3T og WellCem.