Aktiv Forvaltning

Aktiv Forvaltning er en diskresjonær tjeneste, og innebærer at Forte Fondsforvaltning AS gis fullmakt til å forvalte kundens midler i kundens navn. Det betyr at kundene overlater beslutningene for investeringene tilknyttet spesifikke VPS- og bankkonti til Forte Fondsforvaltning AS.

Aktiv Forvaltning som tilleggstjenester er nevnt i Verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr. 4, jf. Verdipapirfondloven §2-1 andre ledd. Sammenlignet med Verdipapirfondloven åpner et aktiv forvaltningsmandat for større frihetsgrader, hvor det ikke er begrensninger på investeringene ut over det som fremgår på generelt grunnlag av Verdipapirhandelloven. Under en aktiv forvaltningsavtale kan vi derfor tilby mer skreddersøm. Hvordan investeringene skal utføres reguleres nærmere i en egen aktiv forvaltningsavtale mellom kunde og Forte Fondsforvaltning AS.

Minstebeløpet for å etablere et aktiv forvaltningsmandat hos Forte Fondsforvaltning er 50 millioner kroner.

 

Kontakt oss vedrørende Aktiv Forvaltning

Kontaktskjema