Forte

Kjøp og salg

Det er mulig å handle våre verdipapirfond direkte på nett. Identifiser deg ved bruk av BankID eller eksisterende passord for VPS Investortjenester.

Innlogging med BankID         Innlogging med VPS-konto *                                                                            * Kun for eksisterende kunder

Over kan du kjøpe, selge eller gjøre bytter i våre produkter. Du kan utføre enkeltordrer og tegne spareavtaler. Du kan velge om du vil logge inn med BankID, eget VPS-passord eller benytte tegningsblankett. Husk at det enkleste for deg er å logge inn med BankID / via VPS, dersom du har mulighet for det.

Også du som er ny kunde kan benytte BankID. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp med registreringen eller om det er andre ting vi kan bistå med.

Klikk på lenken under dersom du ikke har e-legitimasjon og vil skrive ut en 
tegningsblankett

Minimums tegningsinnskudd 


FORTE
Norge
FORTE
Trønder
FORTE
Global
FORTE
Kreditt
FORTE
Obligasjon 
FORTE
Pengemarked

Min. innskudd engangsinvestering Kr 500  Kr 500 Kr 500  Kr 1 000 Kr 1 000 Kr 1 000
Min. innskudd spareavtale Kr 500 Kr 500 Kr 500  Kr 1 000 Kr 1 000 Kr 1 000

Spareavtaler

Klikk på lenken under dersom du ikke har e-legitimasjon og vil skrive ut en spareavtale

 

Tilbake til toppen

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 167,2965 -8,65 % -4,23 %
FORTE Norge 208,1030 17,07 % 16,21 %
FORTE Trønder 264,3929 19,33 % 22,83 %
FORTE Kreditt 105,3194 8,86 % 10,39 %
FORTE Obligasjon 110,8043 2,04 % 2,57 %
FORTE Pengemarked 100,0875 1,08 % 1,35 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.