Barn/umyndige

Her finner du tegningsblankett for sparing for barn/umyndige.

Barn/umyndige
Her finner du tegningsblankett for sparing for barn/umyndige.

Før du investerer ber vi deg lese avsnittet som omhandler ting du bør tenke på når du skal spare for barn/umyndige. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er anledning til å investere med bruk av BankID i barn/umyndiges navn. Skriv derfor ut tegningblanketten og send ferdig utfylt blankett sammen med nødvendig dokumentasjon til oss.

Sparing til barn i foresattes navn
Sparer du i foresattes navn, kan du opprette egen konto merket med barnets navn, slik at du får bedre oversikt på sparingen til barnet.

Fordeler:
•Foresatte har full kontroll på pengene og kan selv bestemme når barnet skal få overført verdiene.
•Det er enkelt å skille barnets andeler fra egen sparing ved å opprette en FORTE-konto merket barnets navn.
•En annen fordel er at pengene ikke angår Statsforvalteren dersom barnet får mer enn 2 G. Les mer om Folketrygdens grunnbeløp (Nav).

Ulemper:
•Pengene vil inngå i foresattes bo ved et samlivsbrudd eller dødsfall, selv om FORTE-kontoen er merket med barnets navn.

Sparing i barnets navn
Sparer du i barnets navn sørger du for at pengene går til barnet. De vil ikke inngå i foresattes bo dersom de skilles.

Fordeler:
•Dersom andelene står i barnets navn vil ikke pengene inngå i foresattes bo dersom de skilles eller faller fra.
•Frem til barnet fyller 18 år har foresatte disposisjonsrett over barnets penger i fellesskap.
•Ved å spare i barnets navn sørger giver for at pengene tilfaller riktig person.

Ulemper:
•I utgangspunktet skal Statsforvalteren forvalte mindreåriges penger som overstiger 2G, men giver eller personen som etterlater seg arv kan bestemme at gaven til en mindreårig ikke skal være underlagt Statsforvalterens forvaltning, tilsyn og regnskapsplikt. Les mer om Folketrygdens grunnbeløp (Nav).
•Stipendandelen hos Lånekassen reduseres dersom barnet har formue som overstiger de gitte grensene.