Kjøp og Salg - Blanketter

Nedenfor kan du laste ned samtlige blanketter du trenger ved kjøp, salg eller bytte av fond. Skjemaet kan du enten sende til oss pr post eller du kan sende det som et scannet dokument i en e-post.
Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

Forte Fondsforvaltning AS
Kjøpmannsgata 32
7011 TrondheimFond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 292,4924 20,41 % 45,40 % 13,20 % 17,35 %
FORTE Trønder 341,3870 21,34 % 48,82 % 9,85 % 13,56 %
FORTE Global 253,5103 21,05 % 36,75 % 11,97 % 10,68 %
FORTE Strategisk A 106,3888 - - - -
FORTE Obligasjon 114,4787 1,94 % 3,41 % 3,60 % 4,25 %
FORTE Pengemarked 98,9440 0,42 % 0,87 % 1,30 % 1,48 %
Sist oppdatert: 03.08.2021

Trenger du bistand?