Kjøp og Salg - Blanketter

Nedenfor kan du laste ned samtlige blanketter du trenger ved kjøp, salg eller bytte av fond. Skjemaet kan du enten sende til oss pr post eller du kan sende det som et scannet dokument i en e-post.
Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

Forte Fondsforvaltning AS
Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim


Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 274,0684 12,82 % 63,39 % 13,48 % 19,44 %
FORTE Trønder 320,9626 14,08 % 76,87 % 10,08 % 15,26 %
FORTE Global 233,9440 11,71 % 33,45 % 9,39 % 9,69 %
FORTE Obligasjon 113,5181 1,08 % 9,35 % 3,51 % 4,28 %
FORTE Pengemarked 98,8604 0,34 % 1,64 % 1,41 % 1,63 %
Sist oppdatert: 14.04.2021

Trenger du bistand?