Kjøp og Salg - Blanketter

Nedenfor kan du laste ned samtlige blanketter du trenger ved kjøp, salg eller bytte av fond. Skjemaet kan du enten sende til oss pr post eller du kan sende det som et scannet dokument i en e-post.
Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

FORTE Fondene
Kjøpmannsgata 32
7011 TrondheimFond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år -10 år Kjøp
FORTE Norge 309,0326 10,99 % 20,69 % 4,02 % 8,98 % 11,46 %
FORTE Trønder 354,8959 7,56 % 14,32 % 3,28 % 6,27 % 11,77 %
FORTE Global 348,0235 13,86 % 21,57 % 14,17 % 14,10 % 10,97 %
FORTE Strategisk A 130,8414 11,47 % 14,89 % - - -
FORTE Obligasjon 116,3817 1,40 % 7,65 % 3,73 % 3,76 % 3,88 %
Sist oppdatert: 19.05.2024

Trenger du bistand?