Kjøp og Salg - Blanketter

Nedenfor kan du laste ned samtlige blanketter du trenger ved kjøp, salg eller bytte av fond. Skjemaet kan du enten sende til oss pr post eller du kan sende det som et scannet dokument i en e-post.
Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

Forte Fondsforvaltning AS
Kjøpmannsgata 32
7011 TrondheimFond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 296,1178 21,90 % 37,48 % 13,14 % 15,21 %
FORTE Trønder 366,2813 30,19 % 51,94 % 11,95 % 12,44 %
FORTE Global 257,5555 22,98 % 30,25 % 15,15 % 10,95 %
FORTE Strategisk A 101,3320 - - - -
FORTE Obligasjon 115,0388 2,44 % 3,23 % 3,66 % 3,95 %
FORTE Pengemarked 99,0371 0,52 % 0,72 % 1,26 % 1,40 %
Sist oppdatert: 16.10.2021

Trenger du bistand?