Kjøp og Salg - Blanketter

Nedenfor kan du laste ned samtlige blanketter du trenger ved kjøp, salg eller bytte av fond. Skjemaet kan du enten sende til oss pr post eller du kan sende det som et scannet dokument i en e-post.
Signert tegnings- og innløsningblankett med bekreftet kopi av av gyldig legitimasjon sendes per post til:

FORTE Fondene
Kjøpmannsgata 32
7011 TrondheimFond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 268,4121 4,78 % 8,06 % 9,45 % 4,74 %
FORTE Trønder 326,1429 4,74 % 12,39 % 12,18 % 3,64 %
FORTE Global 295,5723 16,13 % 16,34 % 14,53 % 10,67 %
FORTE Strategisk A 114,5942 16,36 % 16,47 % - -
FORTE Obligasjon 114,0421 2,56 % 5,76 % 2,42 % 3,02 %
Sist oppdatert: 27.09.2023

Trenger du bistand?