Andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Trønder og FORTE Obligasjon velkommen til andelseiermøte den 10.februar 2023.

Fullstendig invitasjon kan du lese her.

Her finner du også skjema for forhåndsstemming.

På andelseiermøtet kan du stemme for de antall andeler du har på datoen for innkallelsen.

Agenda for andelseiermøtet er:
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Vedtektsendringer for FORTE Trønder og FORTE Obligasjon
3. Eventuelt


Nedenfor finner du de gamle vedtektene, samt forslag til nye vedtekter
- Gamle vedtekter med endringsforklaringer, klikk her
- Forslag til nye vedtekter, klikk her