Forte

Hvorfor kursfall etter nyttår?

Du trenger ikke å foreta deg noe som helst. I løpet av noen dager er alt som normalt.

Dine fondsandeler er registrert på en VPS konto. I løpet av et par dager vil du kunne se på kontoen at du har blitt tildelt flere andeler med effektiv dato 31.desember 2017.

Merk deg at du IKKE har tapt penger. Fondets avkastning avhenger av andelsverdien i fondet. Det vil fremkomme som et urealisert tap, når denne faller. Dette er korrekt, men som følge av kursfallet blir du tildelt flere andeler.