Forte

Invitasjon til andelseiermøte i FORTE Kreditt

Vi ønsker andelseiere i FORTE Kreditt velkommen til andelseiermøte i Forte Fondsforvaltnings lokaler den 29. november 2017, klokken 10.00.

Les invitasjonen her.

Gjeldende vedtekter for FORTE Kreditt finner du her.

Forslag til nye vedtekter med forklaring finner du her.