Månedsrapport april

Resultatfremleggelser for første kvartal bidro til store svingninger i markedet i april. Ellers gjorde banksektoren i Europa et positivt comeback, mens kronen svekket seg ytterligere. Videre tror vi at makro- og renteutviklingen vil fortsette å prege markedet fremover og det blir spennende å følge utviklingen.