Månedsrapport for desember

Sentralbankene fortsatte å øke styringsrentene i desember, men det er nå klare tegn til at inflasjonen er nær eller over toppen for denne gang. De viktigste spørsmålet for finansmarkedene ved starten av 2023 er om renteøkningene har vært så raske og kraftige at de vil bringe verdensøkonomien inn en lavkonjunktur i år.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 1,33 prosent i desember, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,77 prosent. I 2022 kom fondet opp 1,69 prosent, mens indeksen er opp 0,29 prosent.

 

Les våre fondskommentarer i månedsrapporten for desember