Månedsrapport for februar

Våre fond ga stort sett en forsiktig positiv avkastning i februar. De internasjonale markedene presterte svakere sammenlignet med foregående måned. Samtlige av våre fond har fått en god start på året, med positiv avkastning hittil i år. Videre er vi forsiktige optimister til den fremtidige utviklingen.