Månedsrapport for januar

I overgangen til 2023 ser vi at den tiltakende inflasjonen som har preget 2022 har begynt å avta. Rentehevingene har dempet prisveksten, men det gjenstår å se hvor hardt det slår ut på den økonomiske veksten. Blir det en myk eller hard landing for økonomiene?

FORTE Strategisk fikk en avkastning på 7,7 prosent i januar. Både aksje- og obligasjonsinvesteringene bidro positivt. Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på om lag ni prosent, mens obligasjonsavkastningen var litt over fire prosent.

 

Les våre fondskommentarer i månedsrapporten for januar