Månedsrapport mai

Makrotallene har vist en noe svakere utvikling den siste tiden, men samtidig kommer inflasjonen ned. Vår forventning er at denne trenden kommer til å fortsette, noe som sannsynligvis vil gi sentralbankene, med amerikanske FED i spissen, gode grunner til å stoppe rentehevingene for denne gang. Siden aksjemarkedene i lengre tid har vært veldig makro- og rentestyrte, er det ingen grunn til å tro at ikke det vil være en viktig driver også i tiden som kommer.