Velkommen til andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Kreditt og FORTE Pengemarked velkommen til andelseiermøte. Sakene som skal behandles er vedtektsendringer i FORTE Kreditt og FORTE Pengemarked.