Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Strategisk og FORTE Obligasjon velkommen til valgmøte

   
 Fullstendig invitasjon med skjema for forhåndsstemming finner du lese her. På valgmøtet kan du stemme for de antall andeler du har på datoen for innkallelsen.  

  
Agenda for valgmøtet er:  
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen.  
2. Gjennomgang av årsrapport for verdipapirfondene ved daglig leder Morten Schwarz.  
3. Valg av andelseiervalgt vararepresentant til styret i Forte Fondsforvaltning AS.  
4. Eventuelt