Andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Pengemarked velkommen til andelseiermøte.

Fullstendig invitasjon kan du lese her. På andelseiermøtet kan du stemme for de antall andeler du har på datoen for innkallelsen.

Agenda for andelseiermøtet er:
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Vedtektsendringer for fondene FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Pengemarked
3. Eventuelt

Nedenfor finner du de gamle vedtektene, samt forslag til nye vedtekter

Gamle vedtekter med endringsforklaringer for:
- FORTE Trønder
- FORTE Norge
- FORTE Global
- FORTE Obligasjon
- FORTE Pengemarked

Forslag til nye vedtekter for:
- FORTE Trønder
- FORTE Norge
- FORTE Global
- FORTE Obligasjon
- FORTE Pengemarked