Godkjenning av vedtektsendringer for FORTE Kreditt og FORTE Pengemarked.

Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter for FORTE Kreditt og FORTE Pengemarked. De nye vedtektene trer i kraft 13. mai 2019.

Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter for FORTE Kreditt og FORTE Pengemarked. De nye vedtektene trer i kraft 13. mai 2019.

Nye vedtekter for FORTE Kreditt finner du her.

Nye vedtekter for FORTE Pengemarked finner du her.