Godkjenning av vedtektsendringer for FORTEfondene.

Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter for FORTEfondene. I tiden frem til vedtektene trer i kraft har andelseiere rett til gebyrfri innløsning i fondene. Siden fondene ikke praktiserer innløsningsgebyr anses denne rettigheten ivaretatt gjennom andelseiernes daglige innløsningsrett. De nye vedtektene trer i kraft 23. januar 2020.
Nye vedtekter for FORTE Norge finner du her.
Nye vedtekter for FORTE Global finner du her.
Nye vedtekter for FORTE Trønder finner du her.
Nye vedtekter for FORTE Obligasjon finner du her.
Nye vedtekter for FORTE Pengemarked finner du her.
Nye vedtekter for FORTE Kreditt finner du her.