Månedsrapport for april

Økt vaksineringstempo gir håp om en raskere økonomisk oppsving, samtidig som mange ønsker seg ut av dette pandemiåret. Mange vil være ferdigvaksinert allerede før sommeren.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,66 prosent i april, og hittil i år er den opp 10,52 prosent. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 4,37 prosent i april, og er opp 9,14 
prosent hittil i år. Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i 
vaksineringen mot korona viruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir spennende.

FORTE Norge ga en avkastning på 2,7 prosent i april, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 1,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 14,9 prosent i forhold til fondsindeksens avkastning på 10,3 prosent.
FORTE Norge ligger som nummer fire av norske aksjefond hittil i år og som nummer ni siste tre år.

FORTE Trønder steg med 1,6 prosent i april, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 1,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 17,8 prosent, mens referanseindeksen er opp 10,3 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 7,5 prosent så langt i år. 

FORTE Global endte uendret fra forrige måned, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) var opp 4,3 prosent. Hittil i år er fondet opp 11,4 prosent, mens referanseindeksen er opp 9,1 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 2,3 prosent.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,37 prosent i april, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,17 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,38 prosent, mens indeksen er opp 0,20 prosent.    

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for april.