Månedsrapport for august

Høy inflasjon medfører at sentralbankene rundt om i verden setter opp sine innskuddsrenter. Markedet er usikker på hvor høyt rentenivået vil bli, før inflasjonen bøyer av.

I august publiserte Norges Bank oppdaterte tall for oljefondets månedsavkastning. Vi har derfor hatt mulighet til å sammenligne avkastningen i FORTE Strategisk med oljefondets fra juli 2021 til og med juni i år. Har FORTE Strategisk klart å oppnå risikojustert avkastning på linje med oljefondet?  FORTE Norge hadde samme utvikling som Oslo Børs Fondsindeks i august, mens FORTE Trønder viste marginalt svakere utvikling. Fondene ser imidlertid frem til en spennende høst på Oslo Børs.

 

Les våre fondskommentarer i månedsrapporten for august