Månedsrapport for desember

I løpet av 2018 har det makroøkonomiske bildet endret seg betydelig. I begynnelsen av året var det optimisme i USA, men særlig det at handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte gjennom året som har endret situasjonen. I tillegg har den amerikanske sentralbanken sendt rentene oppover. Begge disse faktorene påvirker den globale økonomiske veksten negativt. Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for desember.