Månedsrapport for Januar

Etter koronaviruset har senket aktiviteten i de fleste land, åpnes samfunnene og økonomiene setter fart på ny. Men resultatet er en uventet høy inflasjon. Dette kan medføre høyere renter og høyere lønnskrav for å kompensere for tapt kjøpekraft.

Hovedindeksen på Oslo Børs sank 2,21 prosent i januar. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 4,91 prosent i januar.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,38 prosent i januar, mens referanseindeksen, NORM, var ned 0,07 prosent.. Det var først og fremst litt lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet god avkastning i januar. I tillegg stiger 3 måneders Nibor, og dette er også positivt for fondet.

FORTE Global falt 3,4 prosent, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) falt 4,9 prosent. Det gav en meravkastning på 1,5 prosent i årets første måned. Den amerikanske dollaren styrket seg noe mot den norske kronen, og bidro positivt.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for januar.