Månedsrapport for juli

Inflasjon, renteøkninger og en mulig resesjon er fortsatt de store temaene i internasjonale finansmarkeder. Etter en svært svak juni måned, hentet allikevel de internasjonale aksjemarkedene seg inn i juli. Renten på statsobligasjoner med lang løpetid falt i de store økonomiene. Den kraftige styrkingen av amerikanske dollar i 2022 bremset opp løpet av måneden.

Både FORTE Norge og FORTE Trønder hadde en sterk måned i juli. Begge fondene var bedre enn sin referanseindeks OSEFX som var opp 7,4 prosent. FORTE Strategisk fikk en avkastning på 3 prosent i juli. Både fondets aksje- og renteplasseringer bidro til den positive avkastningen, mens kronestyrkelsen i juli trakk motsatt vei.

 

Les våre fondskommentarer i månedsrapporten for juli