Månedsrapport for juni

Aksjemarkedet steg og rentene falt i juni. Dette hadde sammenheng med utsiktene for en mer stimulerende pengepolitikk i USA, Eurosonen og Kina. Samtidig kastet politiske konflikter mørke skyer skygger over markedene i juni.