Månedsrapport for mai

Handelskrigen mellom USA og Kina har skapt usikkerhet i verdipapirmarkedet. Flere råvarer har sunket kraftig i pris, blant annet oljeprisen. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 3,27 prosent i mai, men er opp 6,58 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 5,93 prosent i mai, men er opp 9,09 prosent hittil i år.