Månedsrapport for mai

Til tross for etterlengtet økonomisk fremgang etter pandemiens herjinger, vil det ta tid før arbeidsmarkedet henter seg inn igjen. Arbeidsledigheten i de største økonomiene ligger i området 6 til 8 prosent av arbeidsstyrken.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,80 prosent i mai, og hittil i år er den opp 13,62 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,56 prosent i mai, og er opp 10,84 prosent hittil i år.  Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i vaksineringen mot korona viruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir derfor spennende.

FORTE Norge ga en avkastning på 2,5 prosent i mai, og er hittil i år opp 17,7 prosent i forhold til fondsindeksens avkastning på 13,1 prosent. 
FORTE Norge ligger som nummer syv av norske aksjefond hittil i år og som nummer ni siste tre år, og fondet har fire av fem stjerner i Morningstar.

FORTE Trønder steg med 1,4 prosent i mai, og fondet er med det opp 19,4 prosent hittil i år. Oslo Børs’ fondsindeks var opp 2,5 prosent på måneden og 13,1 prosent så langt i år. Dette tilsvarer en meravkastning for FORTE Trønder på 6,3 prosent hittil i 2021! 

FORTE Global steg med 3,1 prosent i mai, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg med 1,6 prosent. Hittil i år er fondet opp 14,9 prosent, mens referanseindeksen er opp 10,8 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 4,1 prosent

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,15 prosent i mai, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,05 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,54 prosent, mens indeksen er opp 0,26 prosent. Det var først og fremst marginalt høyere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt lav avkastning i mai.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for mai.