Månedsrapport for mars

Fortes fond fortsetter å imponere! FORTE Kreditt har mottatt Lipper Fund Award: Best fund over 3 Years, i kategorien global High Yield 2019, en utmerkelse vi er svært stolte av! I tillegg har Morningstar oppgradert FORTE Norge til 5 stjerner (høyeste oppnåelige antall) og gitt fondet fire globuser på bærekraft, denne måneden.

Den økonomiske veksten i verdens største økonomi er fortsatt god. Langsiktig årlig økonomisk vekst i USA anslås nå til 3 prosent, og dette viser at det er god fart i den amerikanske økonomien. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,26 prosent i mars, og er opp 12,18 prosent hittil i år. Dette er med på å påvirke de globale fondene. FORTE Global opplevde en fin måned. Fondet hadde en avkastning på 1,33 prosent i mars og hittil i år har avkastningen vært på 9,88 prosent.
 
Våre norske aksjefond fortsetter den gode utviklingen. FORTE Norge hadde en avkastning på 2,10 prosent i mars og fondets avkastning så langt i år er 11,80 prosent, noe som er 3,17 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019! FORTE Trønder steg med 1,65 prosent i februar, noe som gir en meravkastning på 1,58 prosent på måneden.
  
I denne månedens skråblikk ser vi på kredittmarkedet, flere indikatorer peker rett vei.