Månedsrapport for mars

Spredningen av koronaviruset uroet markedene også i mars, og ga noen av de største og raskeste fallene vi har sett i det norske aksjemarkedet. Viruset smitter hurtig mellom mennesker, og viruset har spredd seg til alle kontinenter. Som følge av viruset har verdens aksjebørser falt mye. Samtidig har oljeprisen sunket mye.
Hovedindeksen på Oslo Børs sank 14,83 prosent i mars, og er ned 24,08 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 13,50 prosent i mars, og er ned 21,37 prosent hittil i år. 
 
I skråblikk ser vi på faktorallokering i globale aksjer.

Les månedsrapporten for mars her!