Månedsrapport for november

Bedre makrotall skaper større trygghet i markedene. Det er i Europa vi ser de største problemene, selv om det kan være der man finner de rimeligste aktivaene.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,49 prosent i november, og er opp 12,88 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,44 prosent i november, og er opp 22,29 prosent hittil i år.

FORTE Norge hadde en avkastning på 1,59 prosent i november, mens Oslo Børs’ fondsindeks steg med 1,03 prosent. Fondets avkastning så langt i år er 18,66 prosent, noe som er3,4 prosentpoeng bedre enn fondsindeksen i 2019.

Ingen av de norske obligasjonsfondene har klart å følge FORTE Obligasjon på avkastning i november! FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,46 prosent i november, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,15 prosent. Hittil i år er fondet opp 5,11 prosent, mens indeksen har gått 2,31 prosent

I skråblikk ser vi på utviklingen i kredittpåslag og aksjevolatilitet som har skilt lag i det siste. Til tross for at dette kan forklares ved forventninger om svakere økonomisk vekst, ser vi det som et tegn på at kredittmarkedet er billig.