Månedsrapport for november

Flere farmasøytiske selskaper meldte i november at de hadde utviklet vaksine mot koronaviruset. I tillegg er valget i USA unnagjort, og vinneren er klar. Dette har satt godt fart i aksjemarkedene.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg hele 15,18 prosent i november, og er opp 0,39 prosent hittil i år.
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg hele 12,33 prosent i november, og er
opp 11,10 prosent hittil i år. Gjennombrudd i forskning på vaksine mot Covid-19, samt en avklaring
etter valget i USA, har sendt verdens aksjebørser kraftig opp.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for november.