Månedsrapport for september

Internasjonale aksjemarkeder har hatt nok en tung måned i september. Brede globale aksjeindekser var ned rundt 8,5 prosent, målt i amerikanske dollar, i løpet av måneden. Dette skyldes blant annet at rentene internasjonalt har fortsatt å stige, og en forsterket bekymring for betydelig lavere økonomisk vekst de neste månedene.

FORTE Strategisk steg med 1 prosent i september, og er i tredje kvartal opp 3,4 %. Det er bevegelsene i valutamarkedet som har dempet kursutslagene fra aksje- og obligasjonsmarkedene. Les også våre aksjeforvalteres kommentarer til utsiktene i det norske markedet.

 

Les våre fondskommentarer i månedsrapporten for september