Månedsrapporten for November

Oljeprisen falt over 15 dollar per fat i november. Oljeprisfallet skyldes hovedsakelig produksjon fra Saudi Arabia og De forente arabiske emirater, Trumps politikk, samt svakere etterspørsel og makrotall. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,46 prosent i november, men er ned 2,55 prosent hittil i år.

FORTE Global hadde en god måned i sammenligning, og ga 2,53 % i november. I Norge hadde vi nedgang på børsen, hovedindeksen sank 3,22 prosent, men er allikevel opp 5,71 prosent hittil i år. FORTE Norge har hittil i år en avkastning på 10,56 prosent og FORTE Trønder 12,04 prosent. Fondene plasserer seg med det på topp av listen over norske aksjefond!

Les mer om aksje- og rentefondene våre i månedsrapporten for november