Nordmenn har nå over én million spareavtaler i fond

Verdipapirfondenes Forening (VFF) har hvert år siden 2006 utført Spareavtaleundersøkelsen. Denne viser nordmenns regelmessige sparing i aksje- og kombinasjonsfond. VFF kan tirsdag fortelle at hele 167.456 nye spareavtaler ble opprettet i 2019, tilsvarende en økning på 18 prosent fra året før. Totalt har nordmenn nå 1.072.748 spareavtaler i fond.

Spareavtaler innebærer at du sprer dine investeringer i aksjemarkedet over tid. Dermed blir risikoen vesentlig lavere enn ved plassering av store enkeltbeløp i aksjefond.

Årets undersøkelse viser en kraftig økning i antall nye spareavtaler på hele 18 prosent, eller 167.456 avtaler fra året før. Totalt har nordmenn nå 1.072.748 spareavtaler i fond. 62.000 avtaler stammer fra en ny aktør som ikke har vært med i undersøkelsen tidligere. Sett bort fra dette er likevel økningen på over 100.000 avtaler det høyeste tallet foreningen har målt.