Status i fondet FORTE Obligasjon

FORTE Obligasjon investerer i norske bankobligasjoner i store, solide banker samt noe forsikring og kredittforetak.

Noen kunder kan kanskje være bekymret for at det skulle være vanskelig å handle med obligasjonene i fondet, men det er ikke tilfelle. Markedet for bankobligasjoner er stort og likvid, og det er ikke vanskelig å gjøre handler i dette markedet.

Bankobligasjoner har hatt et kraftig fall i kursene på kort tid, på grunn av koronaviruset. Dette har ført til at FORTE Obligasjon har hatt en nedgang. Når kursene på bankobligasjoner snur og går oppover igjen, forventer vi at fondet vil hente seg inn tilsvarende. Vi ser ikke grunn til bekymring for at norske banker skal gå konkurs. Siden finanskrisen har norske banker blitt svært godt kapitalisert. Bankene er robuste, og står meget godt rustet til å møte de utfordringer vi nå møter.

Egenkapital i bankene

Kilde: Sparebank 1 Markets

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med våre kundekontakter.