Til andelseierne i FORTE Kreditt

Det er en helt spesiell situasjon i finansmarkedene som følge av koronaviruset. Vi ønsker å informere andelseierne i FORTE Kreditt om at vi har søkt Finanstilsynet og fått innvilget tillatelse til midlertidig å utsette verdiberegning og utbetalinger av innløsninger i fondet.

Vi gjennomfører dette tiltaket for å beskytte andelseierne. Det har vist seg svært vanskelig å gjøre handler i de papirene som ligger i fondet. For å unngå en skjev fordeling av risiko, og likebehandle våre andelseiere, ser vi oss derfor nødt til å midlertidig utsette verdiberegning og utbetaling av innløsningskrav i fondet. Fondet blir igjen åpent for tegning og innløsning når markedssituasjonen normaliserer seg. 

Utsettelsen er gjeldende fra og med 16.03.2020.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med våre kundekontakter.