VELKOMMEN TIL VALGMØTE

Vi ønsker andelseiere i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Strategisk og FORTE Obligasjon velkommen til valgmøte.

Andelseiermøte - valgmøte 

Fullstendig invitasjon kan du lese her. På andelseiermøtet kan du stemme for de antall andeler du har på datoen for innkallelsen.

Agenda for valgmøtet er:  

  1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen.  
  2. Gjennomgang av årsrapport for verdipapirfondene ved daglig leder Egil Matsen.  
  3. Valg av andelseiervalgt representant til styret i Forte Fondsforvaltning AS.  
  4. Eventuelt  

 

Du finner skjema for forhåndsstemming her.