Forte

Om selskapet

Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig verdipapirfondsselskap som holder til i Trondheim. Forte betyr “sterk” på italiensk, og Forte Fondsforvaltning AS har som mål å bli en sterk nasjonal aktør innen verdipapirfondsbransjen.  

Selskapet ble etablert våren 2010 med det utgangspunkt at man ønsket å bygge opp et fondsmiljø fra Trondheim og trøndelagsregionen. Fra 2011 var samtlige konsesjoner på plass, og arbeidet kunne begynne. I dag er vi ni ansatte i selskapet, hvor det jobbes kontinuerlig med å formidle våre aksje- og rentefond til det institusjonelle- og private markedet. Jon Steinar Eide er investeringssjef i FORTEfondene og selskapet eies av 3T-Produkter AS og ansatte.

Selskapet tilbyr seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter. Målsetningen er å skape høy risikojustert avkastning for kundene gjennom en unik og fleksibel investeringsstil, samt bidra til et mer mangfoldig finansmiljø i regionen.

FORTEfondene forvaltes av Jon Steinar Eide, Arne Eidshagen og Morten Schwarz. Alle våre forvaltere har lang fartstid og utdannelse innen finans og forvaltning. Våre forvaltere har klart å skape betydelig meravkastning utover referanseindeksene, både innen aksje- og renteforvaltning. De øvrige medarbeidere er høyt kompetente med lang fartstid fra bransjen.  

Våre fond:

FORTE Global              FORTE PengemarkedFORTE Norge                   FORTE ObligasjonFORTE Trønder                FORTE Kreditt

I tillegg tilbyr vi Aktiv Forvaltning og investeringsrådgivning. FORTEfondene ønsker både institusjonelle, så vel som private investorer velkomne som kunder.

Les mer om aktiv forvaltning

 

 Tilbake til toppen

 

Fond Kurs Hittil i år -1 år
FORTE Global 167,2965 -8,65 % -4,23 %
FORTE Norge 208,1030 17,07 % 16,21 %
FORTE Trønder 264,3929 19,33 % 22,83 %
FORTE Kreditt 105,3194 8,86 % 10,39 %
FORTE Obligasjon 110,8043 2,04 % 2,57 %
FORTE Pengemarked 100,0875 1,08 % 1,35 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.