Månedsrapporter fra Forte Fondsforvaltning AS


Månedsrapporter 2021

Her finner du månedsrapporter for 2021.
Januar 
Februar 
Mars  
  
  
  


Månedsrapporter 2020

Her finner du månedsrapportene fra Forte Fondsforvaltning 2020.

Månedsrapporter 2019

Her finner du månedsrapportene fra Forte Fondsforvaltning 2019.

Månedsrapporter 2018

Her finner du månedsrapportene fra Forte Fondsforvaltning 2018.