Månedsrapporter fra Forte Fondsforvaltning AS


Månedsrapporter 2022

Her finner du månedsrapporter for 2022

Månedsrapporter 2021

Her finner du månedsrapporter for 2021.

Månedsrapporter 2020

Her finner du månedsrapportene fra Forte Fondsforvaltning 2020.

Månedsrapporter 2019

Her finner du månedsrapportene fra Forte Fondsforvaltning 2019.

Månedsrapporter 2018

Her finner du månedsrapportene fra Forte Fondsforvaltning 2018.